KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC

TOP 20 KÊNH CHỐT LOTO HÔM NAY

STT Ngày tạo Kết Quả ĐàiTên KênhTỷ lệ
1 15/10/2020 Miền Bắc - Loto TÀO MẠNH ĐƯC Chốt 15 về 10 - 66%
2 17/10/2020 Miền Bắc - Loto Kết qua 247 Chốt 13 về 8 - 61%
3 09/10/2020 Miền Bắc - Loto Kết quả 360 Chốt Song Thủ Chốt 14 về 7 - 50%
4 15/10/2020 Miền Bắc - Loto Tham khảo Chốt 10 về 5 - 50%
5 17/10/2020 Miền Bắc - Loto TAM LÔ BẤT BẠI Chốt 8 về 4 - 50%
6 18/10/2020 Miền Bắc - Loto VinhLôMB Chốt 2 về 1 - 50%
7 09/10/2020 Miền Bắc - Loto Song thủ Cầu Đẹp Chốt 18 về 8 - 44%
8 08/10/2020 Miền Bắc - Loto Anh Huy TV Chốt 28 về 11 - 39%
9 15/10/2020 Miền Bắc - Loto Cơn gió lạ Chốt 8 về 3 - 37%
10 09/10/2020 Miền Bắc - Loto Tam Song Thủ VIP Chốt 42 về 15 - 35%
11 07/10/2020 Miền Bắc - Loto Song thu lo xuân xe om Chốt 12 về 4 - 33%
12 11/10/2020 Miền Bắc - Loto Kết Quả 360 - Tứ Thủ Lô VIP Bất Bại Chốt 24 về 8 - 33%
13 07/10/2020 Miền Bắc - Loto SONG THỦ LÔ CHUẨN Chốt 16 về 5 - 31%
14 07/10/2020 Miền Bắc - Loto Hạ An Chốt 21 về 6 - 28%
15 08/10/2020 Miền Bắc - Loto Quochien Chốt 22 về 6 - 27%
16 13/10/2020 Miền Bắc - Loto Lô dàn hàng ngày Chốt 69 về 18 - 26%
17 15/10/2020 Miền Bắc - Loto CHOI LA CHINH Chốt 12 về 3 - 25%
18 16/10/2020 Miền Bắc - Loto Lenhvebozalo0839886879 Chốt 8 về 2 - 25%
19 17/10/2020 Miền Bắc - Loto Song thủ lô Chốt 4 về 1 - 25%
20 07/10/2020 Miền Bắc - Loto SC TÂM ĐỨC Chốt 15 về 3 - 20%

TOP 20 KÊNH CHỐT ĐẶC BIỆT HÔM NAY

STT Ngày tạo Kết Quả ĐàiTên KênhTỷ lệ
1 13/10/2020 Miền Bắc - Đặc Biệt Dàn đề kết - Ngọc Anh Chốt Chốt 86 về 4 - 4%
2 14/10/2020 Miền Bắc - Đặc Biệt Dàn đề 20 số chuẩn nuôi khung 1248 Chốt 100 về 4 - 4%
3 11/10/2020 Miền Bắc - Đặc Biệt Dàn đề 25 số - Ngọc Anh chốt Chốt 175 về 6 - 3%
4 13/10/2020 Miền Bắc - Đặc Biệt Kết Quả 360 - Chốt Đề 10-20 số chuẩn Chốt 85 về 3 - 3%
5 18/10/2020 Miền Bắc - Đặc Biệt Vinh19SXMB Chốt 38 về 1 - 2%
6 15/10/2020 Miền Bắc - Đặc Biệt ĐỀ DÀN TÂM ĐỨC Chốt 132 về 2 - 1%
7 17/10/2020 Miền Bắc - Đặc Biệt VIP DÀN ĐẶC BIỆT 76 SỐ Chốt 151 về 2 - 1%
8 20/10/2020 Miền Bắc - Đặc Biệt Long7984 Chốt 0 về 0 - 0%
9 20/10/2020 Miền Bắc - Đặc Biệt DÀN ĐỀ 56s Chốt 0 về 0 - 0%
10 12/10/2020 Miền Bắc - Đặc Biệt Chuyên 3 càng Chốt 22 về 0 - 0%
11 13/10/2020 Miền Bắc - Đặc Biệt DÀN ĐỀ ĐB 58S HÀNG NGÀY Chốt 290 về 2 - 0%
12 16/10/2020 Miền Bắc - Đặc Biệt Kết Quả 360 - Chốt Tứ Thủ Đề Chốt 13 về 0 - 0%
13 18/10/2020 Miền Bắc - Đặc Biệt SXMBĐB Chốt 38 về 0 - 0%
14 19/10/2020 Miền Bắc - Đặc Biệt SÁT THỦ ĐỀ MIỀN BẮC • CUBI Chốt 0 về 0 - 0%

20 KÊNH MỚI ĐƯỢC CHỐT

STT Ngày tạo Kết Quả ĐàiTên KênhTỷ lệ
1 13/10/2020 Miền Bắc - Loto Lô dàn hàng ngày Chốt 69 về 18 - 26%
2 13/10/2020 Miền Bắc - Đặc Biệt DÀN ĐỀ ĐB 58S HÀNG NGÀY Chốt 290 về 2 - 0%
3 19/10/2020 Miền Bắc - Đặc Biệt SÁT THỦ ĐỀ MIỀN BẮC • CUBI Chốt 0 về 0 - 0%
4 19/10/2020 Miền Bắc - Loto SÁT THỦ LÔ MIỀN BẮC • CUBI Chốt 0 về 0 - 0%
5 17/10/2020 Miền Bắc - Loto Kết qua 247 Chốt 13 về 8 - 61%
6 08/10/2020 Miền Bắc - Loto Phat loc tai Chốt 20 về 2 - 10%
7 20/10/2020 Miền Bắc - Loto Khổng Minh Chốt 0 về 0 - 0%
8 20/10/2020 Miền Bắc - Đặc Biệt DÀN ĐỀ 56s Chốt 0 về 0 - 0%
9 08/10/2020 Miền Bắc - Loto Quochien Chốt 22 về 6 - 27%
10 17/10/2020 Miền Bắc - Đặc Biệt VIP DÀN ĐẶC BIỆT 76 SỐ Chốt 151 về 2 - 1%
11 10/10/2020 Miền Bắc - Loto Vua 3 càng Chốt 23 về 4 - 17%
12 10/10/2020 Miền Bắc - Loto Đánh nát nhà Chốt 24 về 4 - 16%
13 11/10/2020 Miền Bắc - Loto Nện Chốt 16 về 2 - 12%
14 12/10/2020 Miền Bắc - Đặc Biệt Chuyên 3 càng Chốt 22 về 0 - 0%
15 15/10/2020 Miền Bắc - Loto Tham khảo Chốt 10 về 5 - 50%
16 19/10/2020 Miền Bắc - Loto TINH HOA SỐ HỌC Chốt 0 về 0 - 0%
17 20/10/2020 Miền Bắc - Đặc Biệt Long7984 Chốt 0 về 0 - 0%
18 20/10/2020 Miền Bắc - Loto Long7984 Chốt 0 về 0 - 0%
19 15/10/2020 Miền Bắc - Loto TÀO MẠNH ĐƯC Chốt 15 về 10 - 66%
20 15/10/2020 Miền Bắc - Loto Cơn gió lạ Chốt 8 về 3 - 37%

20 KÊNH MỚI NHẤT ĐƯỢC TẠO

STT Ngày tạo Kết Quả ĐàiTên KênhTỷ lệ
1 20/10/2020 Miền Bắc - Loto Nguyenkhoi Chốt 0 về 0 - 0%
2 20/10/2020 Miền Bắc - Loto Khổng Minh Chốt 0 về 0 - 0%
3 20/10/2020 Miền Bắc - Đặc Biệt DÀN ĐỀ 56s Chốt 0 về 0 - 0%
4 20/10/2020 Miền Bắc - Đặc Biệt Long7984 Chốt 0 về 0 - 0%
5 20/10/2020 Miền Bắc - Loto Long7984 Chốt 0 về 0 - 0%
6 19/10/2020 Miền Bắc - Đặc Biệt DÀN 3 CÀNG MAX ỔN ĐỊNH Chốt 0 về 0 - 0%
7 19/10/2020 Miền Bắc - Loto Loto Chốt 0 về 0 - 0%
8 19/10/2020 Miền Bắc - Đặc Biệt Miền Bắc Chốt 0 về 0 - 0%
9 19/10/2020 Miền Bắc - Loto SÁT THỦ LÔ MIỀN BẮC • CUBI Chốt 0 về 0 - 0%
10 19/10/2020 Miền Bắc - Đặc Biệt SÁT THỦ ĐỀ MIỀN BẮC • CUBI Chốt 0 về 0 - 0%
11 19/10/2020 Miền Bắc - Loto TINH HOA SỐ HỌC Chốt 0 về 0 - 0%
12 19/10/2020 Miền Bắc - Loto Sát Thủ Lô Chốt 0 về 0 - 0%
13 19/10/2020 Miền Bắc - Loto STL Tuấn Tà Chốt 0 về 0 - 0%
14 19/10/2020 Miền Bắc - Loto Chunn Chốt 0 về 0 - 0%
15 19/10/2020 Miền Bắc - Loto Btl Chốt 0 về 0 - 0%
16 18/10/2020 Miền Bắc - Đặc Biệt Van Chốt 0 về 0 - 0%
17 18/10/2020 Miền Bắc - Đặc Biệt Vinh19SXMB Chốt 38 về 1 - 2%
18 18/10/2020 Miền Bắc - Loto Mb Chốt 0 về 0 - 0%
19 18/10/2020 Miền Bắc - Loto Lô cầu ăn thông 3 ngày Chốt 12 về 1 - 8%
20 18/10/2020 Miền Bắc - Đặc Biệt SXMBĐB Chốt 38 về 0 - 0%

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI KẾT QUẢ 360

Hiện nay chúng tôi có 2 tên miền đó là: ketqua360.com (trang thống kê kết quả) và ketqua360.net (trang blog hỗ trợ gải thích và hướng dẫn). Hệ thống được lập trình hoàn toàn không có ai chốt số hay cho số. Số được lập trình dựa trên một số cầu kèo có sẵn. Chúc anh chị em may mắn !!!
Lưu ý: Thống kê số VIP khung về 1-3 ngày sẽ nổ.